Běh na Kokšín – Salomena Trail

Propozice pro rok 2018

Místo a datum konání: areál sokolovny Spálené Poříčí, neděle 9. 9. 2018

Start závodu: 13:00

Délka trasy: 10 km, 15 km, 21 km

Mapa závodu:     https://www.behnakoksin.cz/mapa-trati/
(ve vedení trasy jsou ještě možné drobné změny)

Přihlášky:     https://www.behnakoksin.cz/prihlaska/                          

Počet účastníků: max. 200

Prezentace: v místě startu 9.9.2018  od 11:00-12:30

Startovné při registraci předem do 3.9.2018:
10 km – 100 Kč,
15 km – 150 Kč,
21 km – 200 Kč.

Startovné pro přihlášení na místě v den závodu:
10 km – 200 Kč,
15 km – 250 Kč,
21 km – 300 Kč.

Občerstvení:  na 4 km voda a iontový nápoj,
v polovině okruhu a v prostoru cíle: voda, iontový nápoj, cola, ovoce (banány, pomeranče, jablka), pečivo, čokoláda, sušenky…

Pro běžce bude po závodě připraveno občerstvení a nápoj zdarma.

Kategorie: ženy do 40 let, muži do 40 let, ženy nad 40 let, muži nad 40 let

Startovní balíček: mapa a popis trasy, startovní číslo, drobné dárky od místních sponzorů

Ceny: diplomy, poháry, drobné věcné ceny

Vyhlášení vítězů: v místě startu a cíle v 15:30

Zázemí: v areálu sokolovny bude prostor pro převlékání, uložení zavazadel, WC, sprchy

Parkování: doporučujeme využít parkoviště na náměstí

Po skončení závodu bude v areálu možnost posezení s reprodukovanou hudbou,
s občerstvením z grillu, nealko nápoji i pivem z pivovaru Radouš a se specialitami od Paní dýně.

 

Závod je pořádán s podporou města Spálené Poříčí

Pravidla závodu

Závod „Běh na Kokšín“ je určený běžcům starším 15let.
Závod se koná za každého počasí.
Běžci se účastní na vlastní nebezpečí a zavazují se dodržovat pravidla závodu a uposlechnout pokynů organizátora a jím pověřených dobrovolníků.

Během závodu se běžci pohybují pouze po stanovené trase, není povoleno si trasu záměrně zkracovat.
Běžci se zavazují dodržovat pravidla fair-play. Běžci neruší zvěř ani nepoškozují přírodu.
Běžec je povinnen při nehodě jiného účastníka poskytnout první pomoc a přivolat odbornou pomoc nebo pořadatele.

Závodu se nesmí účastnit osoby s onemocněním srdce, oběhové soustavy nebo jakýmkoliv onemocněním, které vylučuje bezpečné absolvování závodu.
Závodu se nesmí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Běžci nesmí užívat zakázaných podpůrných prostředků zvyšujících výkonnost.

K odhazování odpadu lze využít pouze vyznačená místa v prostoru startu a cíle, na trase pak pouze určené místo u občerstvovací stanice.

Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.

Veškeré fotografie i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
Vaše emailová adresa může být použita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.
Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo běžce diskvalifikovat.