Mapa trati dětského běhu:

Dětský závod povede zámeckou zahradou, okolo MŠ a zdravotního střediska směrem k řece a kolem mlýna zpět k zámku.

https://mapy.cz/s/3xfiQ

Mapa trati hobby závodu na 5 km:

https://mapy.cz/s/3xfk8

Trasa závodu na 5 km je společná s hlavním závodem až k Labžskému mlýny, kde ale za můstkem přes Bradavu budete pokračovat rovně a po cyklostezce se vrátíte k Hvížďalce a za lávkou přes Bradavu se stejnou cestou vrátíte do cíle.

Mapa trati hlavního závodu na 19 km:

V roce 2019 se poběží po mírně upravené trase – ze Spáleného Poříčí po zelené turistické značce poběžíte krásným singletrackem k Labežskému mlýnu, za ním nás ale čeká ne úplně příjemné překvapení v podobě nově vyasfaltované cyklostezky, takže se jí vyhneme tak, že poprvé přebrodíme Bradavu a do Hořehled poběžíme po druhém břehu po louce. V Hořehledech bude připravena první občerstvovací stanice a pořadatelé, kteří dohlédnou na vaše bezpečí při přecházení silnice I. třídy. Dále se pokračuje nejkratší cestou k lesu trasou stejnou, jako v minulých letech. V oblasti pod Palaskou se nebudeme stáčet vlevo k brodu, ale pokračujeme za závoru až k rybníčku, který oběhneme z levé strany. Dále následuje náročnější úsek po levém břehu Mítovského potoka až k chatám pod Mítovským lomem. Tam „vyběhneme“ 🙂 stráň na hradiště Mítov, v bezpečné vzdálenosti od lomu vystoupáme k silnici mezi Mítovem a Hořehledy, po krátkém zvolnění se pustíme nahoru k vrcholu Kokšína. Na nejvyšším bodu trasy si označíte průběh značkou na vaše startovní číslo a pustíte se dolů ke druhé občerstvovací stanici. zde je trasa již stejná, jak ji účastníci znají z předchozích ročníků. Po občerstvení se stoupá starou terasovou cestou k rezervaci Kokšín a pak už odměna v podobě seběhu, takže se do toho můžete pořádně opřít. A samozřejmě cestou budeme ještě brodit 🙂